Conference Chair: Tigulea Ion

 

16 October 2012

8.00-8.30  Registration

8.30-9.00  Session1.  Opening Ceremony

9.00-10.00  Session 2.  Fine Arts and Education

Session’s Chair: Ţâgulea Ion 

 

 1. Malcoci Vitalie “Reflecţii asupra aspectelor de conţinut în creaţia plastică din Moldova”, ULIM
 2. Rusu-Paiu Elena “Tendinţe moralizatoare în pictura murală de cult”, ULIM
 3. Ţâgulea Ion „Problemele educaţiei coloristice a tineretului studios”, ULIM
 4. Mercic Ion “Reflectarea viziunii artistice în educaţia estetică”, ULIM
 5. Jabinschi Ion „Necesitatea studierii tehnicilor şi tehnologiilor picturii murale", Academia de Muzici Teatru şi Arte plastice din R.Moldova

 

10.00-10.30  Coffee Break

 

10.30-11.30  Session 3.  Fashion Design

Session’s Chair: Diordiev Olga   

 

 1. Diordiev Olga  „Contribuţii cu privire la proiectarea constructiv-tehnologică a modelului de mantie „Honoris Causa ULIM”, ULIM
 2. Diordiev Olga  ”Proiectarea compoziţional-constructivă asistată de calculator a costumului pentru dans sportiv”, ULIM
 3. Tereşcenco Maria „Народные традиции в современном костюме”, ULIM
 4. Balan Petru „Tehnologia materialului moale în desen”, ULIM
 5. Tereşcenco Maria „Особенности технологической обработки академической одежды”, ULIM

 

11.30-12.00  Coffee Break

 

12.00-13.00  Session 3.  Interior Design

Session’s Chair: Taburţa Rodica 

 

 1. Popa Ştefan „Importanţa semnificaţiei în designul interior”, ULIM
 2. Taburţa Rodica “Tehnologii moderne în proiectarea designului interior”, ULIM
 3. Rejep Veaceslav “Design interior. Viziune contemporană”, ULIM
 4. Maţcan-Lîsenco Inga “Importanţa artei decorative în interiorul contemporan”, ULIM
 5. Arbuz-Spatari Olimpiada „Studiul culorii – simbolica”, Univ. Ped. de Stat. „I. Creangă”
 6. Statova Natalia „Стилистические решения  декоративного пространства интерьера”, ULIM
 7. Costei Tatiana „Utilizarea bioformelor în crearea unei compoziţii decorative”, ULIM
 8. Cisteakova Tatiana „Графическая техника „Art-маус”, Colegiu de construcţii din Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă

 

13.00-13.30  Session 4. Closing of the Conference